Jeg holder fortiden på med å flytte atelieet fra Fornebu og til Gulleråsen.
Mere informasjon og bilder kommer senere.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dene Hjorth-Jenssen, telefon; 93497039, send gjerne en sms så tar jeg kontakt. E-post; dene@divinedesign.is Atelieer adresse, Forneburingen 13, 1360 Fornebu